Expandum AB arbetar för utveckling och förnyelse av Gällivares näringsliv

Historia

Expandum AB i backspegeln
Näringslivsbolaget Expandum AB bildades för att utveckla och skapa nya verksamheter i Gällivare.

2 0 0 6
Kjell-Åke Johansson utses till ny verkställande direktör i Expandum AB.

2 0 0 4
Thage G. Peterson, f.d. Talman och Statsråd, anställs som Senior Advisor.
Lokalkontoret i Stockholm avvecklas.

2 0 0 2
Ökat antal projekt med Expandum AB som huvudman

2 0 0 1
Expandum AB köper IT´s Gällivare AB och fusionerar verksamheterna.
Kajsa Andersson utses till ny verkställande direktör i Expandum AB.
Expandum AB beslutar att flytta lokalkontoret från Luleå till Stockholm.1 9 9 8
Ägandet i Expandum AB breddas.
Avtal med Gällivare kommun för näringslivsutveckling och EU-samordning förlängs.
Uppdrags- och projektverksamheten ökar.
Det internationella kontaktnätet breddas.

1 9 9 5
MedBridge – EU-projekt för att bygga allianser till forskning och utveckling vid universitet och högskolor i Sverige.
Avtal med Gällivare kommun om EU-samordning.
Ökat antal delägda företag.
Etablerar kontor i Luleå.

1 9 9 2
Expandum AB får uppdraget att sköta Gällivare kommuns näringslivsverksamhet.
Verksamheten breddas till att även omfatta lokalt nyföretagande, utvecklingsinsatser för lokalt näringsliv, strukturfrågor mm.
Expandum AB börjar arbeta som minoritetsdelägare i företag.

1 9 8 5
Expandum AB etableras för att utveckla och etablera medicinsk-tekniska och IT-baserade verksamheter i Gällivare.
Skapa kontakter och etablera nätverk.