Gällivare Näringsliv AB - en ny hemsida är under utarbetande

Att arbeta tillsammans – är det enda rätta

Att arbeta tillsammans – är det enda rätta

Expandum har nu kommit lite över halvvägs i det stora EU-projektet North Business Arena. Där arbetar vi över kommungränserna för att tillsammans lyckas skapa utveckling bland företagen i våra åtta deltagande kommuner. Ett arbete som inte alltid går på räls men som nu börjar bära frukt och som på sikt är det enda rätta – att vi mindre kommuner och regioner går ihop för att bli starkare.

Att arbeta tillsammans med andra som kan och vill bidra till utveckling har också blivit ett signum för Expandums hela verksamhet. Allt för att kunna uppnå resultat i det lilla men också i det mera långsiktiga arbetet som bedrivs.

Sommaren har väntat länge med att visa sig men när den väl bestämde så gick det snabbt. Lite så är det med samhällsomvandlingen. Det har planerats och planerats och när det nu smäller till så hoppas vi att det kommer det att byggas under många år framåt. Det innebär massor av konkreta affärer vilket är det bästa för att utveckla företagen. Samhällsomvandlingen i Gällivare har också börjat märkas på allvar i samhällsbilden. Det ena fastigheten efter den andra växer upp i takt med sommarens antågande. Upphandlingar kommer att ske löpande och det blir därför en viktig insats och en utmaning för våra lokala företag som är intresserade av att delta.

Expandum och andra organisationer har lyft frågan om delade upphandlingar för de stora projekten som väntar ex nya Kunskapshuset. Det finns ett gemensamt intresse att få till effektiva och samtidigt attraktiva upphandlingar för företagen i regionen och Gällivare. Detta är en möjlighet för företagen att arbeta tillsammans kring vilket Expandum stöttar och uppmuntrar.

Kjell-Åke Johansson, Vd Expandum

Vårt kära företag på Dundret har nu fått nya ägare och Expandum önskar Peter Aasa med personal lycka till med verksamheten på fjället. Expandum ska försöka bidra för att underlätta en positiv utveckling på och runt Dundret.

Expandums styrelse och personal önskar alla en riktigt skön och vilsam sommar – det är kanske det enda rätta för att ladda batterierna.
Share Button